prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk

W latach 1985-1990 studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom uzyskał w Pracowni Malarstwa prof. Jerzego Kałuckiego oraz Pracowni Rysunku prof. Izabelli Gustowskiej.  Od 1992 roku jest pedagogiem ASP w Poznaniu, gdzie prowadzi Pracownię Malarstwa. Od maja 2012 roku wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie. 

Wielokrotny stypendysta, m.in.: w roku 2002 otrzymał stypendium Ministra Kultury, w 1998 International Artists Residency, ART/OMI (Nowy Jork) oraz Alfred Jurzykowski Fund. Fellowship (Nowy Jork).

Zajmuje się obrazem poprzez nieustanne odkrywanie relacji obrazu malarskiego i filmowej wyobrażni. Filmy artysty dokonują szczególnej operacji na naszym widzeniu: odbijamy się tutaj od powierzchni efemerycznego obrazu i cofamy w głąb mechanizmów mentalnych związanych z pamięcią.

To cienie obrazów rozciągają w czasie postrzeżenie – naprowadzają nas na zacierające się ślady minionych doświadczeń, związanych również z obcowaniem z malarską tradycją. Środki jakimi posługuje się artysta, niwelują kontekst stricte malarskiego rzemiosła i zacierają znaczenia, jakie może generować farba malarska. Redukcja, która zdaje się kierować całą twórczością artysty dostrzegalna jest nie tylko w warstwie formalnej, ale przede wszystkim na poziomie reprezentacji treści płynącej z obrazu.

 

email: wojciech.lazarczyk@akademiasztuki.eu

Wojciech Łazarczyk bukarest1. photo and oil on paper.83X112cm.1015
arrow
Wojciech Łazarczyk bukarest2. photo, ink and oil on paper. 83X112cm.2015
arrow
Wojciech Łazarczyk bukarest3.photo, ink and oil on paper.2015
arrow
Wojciech Łazarczyk it will never happen1. pencil and oil on paper. 60X80cm.2014
arrow
Wojciech łazarczyk it will never happen2.pencil and oil on paper.60X80cm.2014
arrow
Wojciech Łazarczykthe evidance of crime. 2014 .Still005
arrow
Wojciech Łazarczykthe evidance of crime. 2014 .Still005
arrow
Wojciech Łazarczykthe evidance of crime. 2014 .Still005
arrow
Wojciech Łazarczykthe evidance of crime. 2014 .Still005
arrow
Wojciech Łazarczyk x.still.Not yet remembered. 2012
arrow
Wojciech Łazarczyk x.still.Not yet remembered. 2012
arrow