mgr Uladzimir Pazniak

Uladzimir Pazniak urodził się w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej w 1985 roku. Absolwent wydziału sztuki Uniwersytetu państwowego imienia Janki Kupały w Grodnie. Laureat stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012. 

W 2016 roku uzyskał tytuł magistra na wydziale Malarstwa i Nowych Media Akademii Sztuki w Szczecinie. W swojej praktyce artystycznej używa media takie jak: rzeźba, rysunek, performance i wideo

Who Wants To Die? Rk Gallery, Berlin 2016

When The Shit Hits The Fan. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa 2016

The Gallery. Zona Sztuki Aktualnej, Szczecin 2016

Nagroda Stowarzyszenia Autorów ZAiKS w VIII edycji konkursu Najlepsze Dyplomy ASP, Gdańsk 2016

Rzeźba 6704476. Rzeźba, wymiar: 25 x 93 x 2 cm; materiał: drewno, 2014

arrow

Black Cabin. Obiekt, wymiar: 19,5 x 28, 5 x 26, 5 cm, materiał: tektura, tempera, 2015

arrow

Inochód. Instalacja, materiał: drewno, szkło, 2016

arrow
Inochód. Instalacja, materiał: drewno, szkło, 2016
arrow
The Gallery. Wystawa, kurator, 2016
arrow
"> Inochód. Instalacja, materiał: drewno, szkło, 2016

">
materiał: drewno, szkło, 2016
">