dr Mikołaj Iwański

Współpracuje z Obiegiem, publikacje w m.in. Magazynie Sztuki, Gazecie Wyborczej, Przeglądzie Powszechnym, #Format P. Od 2013 członek AICA. W 2012 brał udział w projekcie Wykłady Performatywne przygotowując wspólnie Krzysztofem Kaliskim i Weroniką Pełczyńską spektakl Muzyka Sfer Rynkowych (Studio Teatralne Koło Warszawa). W semestrze wiosennym 2013 prowadził seminarium Kaszel Artysty
w ramach Uniwersytetu Krytycznego Stowarzyszenia im St. Brzozowskiego (Warszawa).


W 2014 współredagował Czarną Księgę Polskich Artystów (wspólnie z K. Górną, K. Sienkiewiczem, J.Figiel,S. Rukszą i J.Szrederem). W 2013-14 jako członek zespołu badawczego brał udział w projekcie Wolnego uniwersytetu Warszawy "Fabryka Sztuki".

 Absolwent Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UAM (2004), od 2012 dr nauk ekonomicznych na podstawie pracy nt. uwarunkowań rozwoju rynku sztuki współczesnej w Polsce (Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu). W latach 2006 oraz 2008-9 staże w Parlamencie Europejskim oraz kancelarii lobbingowej w Brukseli.

 

email: mikolaj.iwanski@akademiasztuki.eu