dr hab. Agata Michowska

Agata Michowska ukończyła wydział rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w 1990 roku.  

Na przestrzeni lat jej sztuka ewoluowała od ascetycznych i surowych w formie realizacji  przestrzennych,  pozbawionych jakichkolwiek odniesień do świata zewnętrznego po fotografie i filmy video, które  stanowią  zapis  osobistych refleksji wokół elementarnych praw życia i śmierci, kreacji i rozpadu, przemijania i pamięci, afirmacji i lęku.  Obrazy i dźwięki, połączone  niejednokrotnie z narracją  literacką,  sprowadzają  nas do ‘punktu”, w którym, zgodnie z uniwersalna zasadą,  wszystko zamiera i wszystko odradza się od nowa. 

O  swojej sztuce mówi: "Moje myślenie (…) zostało ukształtowane przez doświadczenia związane z rzeźbą, którą od początku pojmowałam  nie jako obiekt, lecz jako ruch pewnej idei w czasie i przestrzeni. (...) Ważne  jest dla mnie nie jej zmaterializowanie i zatrzymanie , lecz  transformacja, ciągły ruch, płynność i zmienność. Upatruję w tym podobieństwo  do kondycji człowieka, który skazany jest na ciągłą  przemianę fizyczną  i duchową. Taka koncepcja rzeźby wydaje mi się bliska istocie filmu, będącego idealnym połączeniem przestrzeni, czasu oraz formy, podległej ich działaniu."

email: agata.michowska@akademiasztuki.eu

 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow