dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Specjalistka w zakresie estetyki filozoficznej oraz teorii kultury i sztuki, prezentująca podejście interdyscyplinarne, łączące elementy refleksji estetycznej i społecznej z analizą zjawisk artystycznych. Publikuje teksty naukowe, publicystyczne i literackie oraz analizuje wydarzenia artystyczne i społeczne w m.in. Nowej Krytyce, Kontekstach, Ricie Baum i Obiegu. Członkini redakcji czasopisma naukowego Nowa Krytyka oraz czasopisma "Medialica"; członknii: Polskiego Towarzystwa Estetycznego, Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego i Światowego Towarzystwa Estetycznego. 

Autorka książki “Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego. Ku epistemologii jak gdyby i podmiotowi tak jakby”, wyróżnionej w konkursie im. Stefana Morawskiego na najlepszą rozprawę w dziedzinie estetyki w roku 2012. (Warszwa 2013). Redaktorka książek: "Feminizm i Radykalizm wśród ruchów społecznych i perspektyw krytycznych", Szczecin 2007; "Burząc Mury Graffiti/ Breaking the Walls of Graffiti", Szczecin 2014; "Widzialność/wizualność obrazu cyfrowego. Między fenomenologią a kulturą wizualną", Szczecin 2016.
Zdobywczyni grantów krajowych i międzynarodowych, ostatnio: indywidualnego grantu badawczego finansowego przez Fundację Kościuszkowską na badania nad filozofią sztuki i estetyką Josepha Margolisa (Temple University, Filadelfia) oraz grantu koordynowanego przez Wydział Malarstwa i Nowych Mediów a finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu MSCA-RISE Horizon2020 pt. "Technologie obrazowania w komunikacji, sztuce i naukach społecznych" (lata:2017-2021).

Poza działalnością teoretyczną jest też artystką, realizującą cykle konceptualnych obrazów fotograficznych i książki artystyczne, prezentowane w ramach licznych wystaw w Szczecinie.

Wykształcenie:
dr filozofii w Zakładzie Estetyki Wydziału Filozofii i Socjologii  Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa doktorska w Instytucie Estetyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pt. Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego (pod kierunkiem prof. A. Kuczyńskiej) zrealizowana w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa. Licencjat na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pracowni fotografii intermedialnej Krzysztofa Baranowskiego.

aleksandra.lukaszewicz.alcaraz@akademiasztuki.eu