dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Kierowniczka Zakładu Historii i Teorii Sztuki. Specjalistka w zakresie estetyki filozoficznej oraz teorii kultury i sztuki, prezentująca podejście interdyscyplinarne, łączące elementy refleksji estetycznej i społecznej z analizą zjawisk artystycznych. Publikuje teksty naukowe, publicystyczne i literackie oraz analizuje wydarzenia artystyczne i społeczne w m.in. Nowej Krytyce, Kontekstach, Ricie Baum, Obiegu. Członkini redakcji czasopisma naukowego Nowa Krytyka i Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Uczestniczka licznych konferencji, również za granicą, poświęconych tematyce naukowej, artystycznej i społecznej. Poza działalnością teoretyczną jest też artystką, realizującą cykle konceptualnych obrazów fotograficznych i książki artystyczne, prezentowane w ramach licznych wystaw w Szczecinie.

Wykształcenie: Tytuł Doktora Nauk Humanistycznych w dziedzinie filozofii uzyskała na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie rozprawy doktorskiej powstałej w Instytucie Estetyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego”, pod kierunkiem prof. Alicji Kuczyńskiej, a zrealizowanej w ramach grantu promotorskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa. Licencjat na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu w pracowni fotografii intermedialnej Krzysztofa Baranowskiego.

 

email: aleksandra.lukaszewicz.alcaraz@akademiasztuki.eu