Zdarzenie / otwarcie wystawy

 
 
W pracach poszukuję sposobu zawarcia witalności w różnych jej przejawach i stopniach intensywności. Interesuje mnie dotarcie do esencji rzeczy i zdarzeń. Poprzez swobodny gest, podążając za intuicją, konstruuję sytuacje, które przywołują pamięć o bezpośrednim doświadczeniu.

Portretując codzienność skupiam się na interesujących mnie fragmentach rzeczywistości. Spotkanie obiektu i ciekawość zdarzenia, pozwalają na opracowanie formy i koloru. Dostrzegając kulturowe konwencje w postrzeganej codzienności, tłumacze je na personalny język, zmieniając tym samym towarzysząca im powagę na własną emocje i opowieść.

Katarzyna Dobrowolska / Marcin Łaszczewski
 
 
arrow