ØYSTEIN AASAN & SUSANNE PRINZ


Øystein Aasan, norweski artysta, od wielu lat zajmuje się, w ramach swojej praktyki, ideami wypracowanymi przez modernizm. Jego najnowsza wystawa „Nine Lives” poświęcona jest włoskiej architekturze faszystowskiej. W odróżnieniu od innych państw europejskich, modernizm we Włoszech był ściśle związany z działalnością Mussoliniego oraz jego Narodową Partią Faszystowską (PNF). Utopijne obietnice modernizmu mieszały się tutaj z brutalnym i wykluczającym nastawieniem faszyzmu. To właśnie paradoks połączenia ideału wypracowanego przez modernizm z funkcją jaką pełniły te budynki jako integralna część systemu faszystowskiego, stały się punktem wyjścia dla badań obrazowych prowadzonych przez Aasana.

Obecnie przyjmuje się, że sposób prezentowania sztuki pozwala na ujawnienie dodatkowej wiedzy, wykraczającej poza oczywistą treść dzieł sztuki. Równie często można spotkać się ze stwierdzeniem, że inteligentny sposób wystawiania sztuki służy nie tylko jako narzędzie komunikacji, które kształtuje postrzeganie samej wystawy, lecz stanowi również zasadniczą część prezentacji.

Jednak samo słowo display „jest stosunkowo nowym tworem w kontekście wystaw, które pojawiło się po raz pierwszy jakieś dziesięć lat temu. Zakres jego znaczenia obejmuje zarówno sposób prezentowania treści [presentation display]; ekspozycje i opakowania [display and packaging], reklamę w sieci [advertising display] jak i monitor komputera [computer display]. Odnosi się również do nowych gospodarek oraz nowych koncepcji związanych z (re)prezentacją ukierunkowaną na konkretną powierzchnię, w szczególności na interfejs użytkownika. W języku angielskim słowo display dosłownie odnosi się do ekranu oraz do wizualnej prezentacji faktów.”, wyjaśnia Dorothee Richter, historyczka sztuki i wydawczyni jednego z czołowych międzynarodowych czasopism o praktykach i teoriach kuratorskich (Dorothee Richter, Revisiting Display: Display and Backstage, in: OnCurating, Issue 22, April 2014, p.7).

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA OTWARCIE WYSTAWY "NINE LIVES" 
Zona Sztuki Aktualnej
08.04.2016 godz. 19.00

https://www.facebook.com/events/102512840141367/