Wyparte dyskursy. Sztuka wobec zmian społecznych i dezindustralizacji.

Wyparte dyskursy. Sztuka wobec zmian społecznych i dezindustralizacji. pod red. Mikołaja Iwańskiego.

 

Autorzy: 

Paweł Brożyński

Rafał Jakubowicz

Jerzy Kochan

Izabela Kowalczyk

Jacek Niegoda

Magdalena Radomska