Tekst wizualny jako forma metasztuki

Monografia naukowa pod redakcją Danuty Dąbrowskiej i Małgorzaty Kaźmierczak. 
 
Autorzy: 
Roman Bromboszcz
Zofia Cielątkowska
Małgorzata Dawidek-Gryglicka
Agnieszka Grodzińska
Aleksandra Jach
Olga Lewicka
Tomasz Wilmański
 
Recenzja naukowa: dr hab. Eleonora Jedlińska 
 
 
arrow