TECHNOLOGIE OBRAZOWANIA W KOMUNIKACJI, SZTUCE I NAUKACH SPOŁECZNYCH

Technologie wizualne mają ważne znaczenie dla repertuaru najistotniejszych ludzkich kompetencji, ponieważ wraz z nimi pojawia się nowy język wizualnej narracji oraz nowy sposób odczytywania znaków wizualnych. Ażeby rozpoznać i opisać możliwości i ograniczenia charakterystyczne dla technologii wizualnych we współczesnej ikonosferze my, badacze instytucji partnerskich w ramach projektu TICASS, stawiamy następujące pytania:

JAK LUDZIE W RÓŻNYCH MIASTACH ODCZYTUJĄ I POSTRZEGAJĄ ZNAKI WIZUALNE, IKONY, KODY QR, OBRAZY DIAGNOSTYCZNE I GRAFIKI CYFROWE?

JAK TECHNOLOGIE WIZUALNE FUNKCJONUJĄ W RÓŻNYCH MIASTACH, RÓŻNYCH KRAJACH I NA RÓŻNYCH KONTYNENTACH?

W projekcie TICASS podchodzimy do powyższych pytań w ramach współpracy zarysowanej wzdłuż osi północ-południe, zarysowując graficzną linię od Wielkiej Brytanii do Republiki Południowej Afryki (poprzez Polskę, Republikę Czeską i Włochy).
Wybór Partnerów w projekcie jest oparty na podobieństwach i różnicach, które pzowalają nam wziąć pod uwagę uwarunkowania społeczne, polityczne, historyczne, klimatyczne i kulturowe w trakcie poszukiwania wspólnych wartości tak kulturowych, jak i ogólnoludzkich. 
W ramach projektu TICASS będziemy badać różne obrazy będące namacalnymi kulturowymi fenomenami, ażeby rozpoznać ich nienamacalny sens, znaczenie i wartość, które będą służyć celom edukacyjnym oraz przyczynią się do podniesienia poziomu świadomości i krytycznej percepcji a także zrozumienia specyfiki różnych krajów zaangażowanych w projekt TICASS.
Dzięki temu planujemy wypracować Zintegrowaną Teorię Edukacji Wizualnej, która ułatwi mobilność w wielości wizualnych komunikacji. 
Na tej podstawie chcemy przygotować Raport z Rekomendacjami dla Edukacji w obszarze Sztuki, Mediów i Projektowania przeznaczonymi dla instytucji eukacyjnych na poziomie wyższym.

Zatem, projekt TICASS ma na celu przyczynienie się do rozwoju współpracy międzynarodowej, nabycie nowych umiejętności i wsparcie rozwoju zawodowego w obszarze badań i innowacji. Wymiana międzynarodowa i transkontynentalna pomiędzy badaczami przyczyni się do wzmocnienia świadomości na temat ludzkiej kondycji w ikonosferze, co ma szczególne znaczenie dla społeczeństwa opartego na wiedzy zgodnie z zasadami przewodnimi dla Kreatywnej Europy i Kreatywnej Afryki.

Instytucje uczestniczące w projekcie:
Akademia Sztuki w Szczecinie (AASZ) – Polska, Koordynator; 
Università degli Studi di Macerata (UNIMC) Włochy, Beneficjent; 
Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie (PUNO) – Wielka Brytania,  
Beneficjent; 
Stowarzyszenie Edukacja, Nauka, Kultura (SENK) – Polska, Beneficjent; 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem (UJEP) – Republika Czeska, Beneficjent;
University of the Witswatersrand (WITS) – Republika Południowej Afryki, Partner.

Czas trwania projektu: 48 miesięcy.
Data rozpoczęcia projektu: 1 maja 2017.
Data zakończenia projektu: 30 kwietnia 2021.

Kwota finansowania z Komisji Europejskiej: 630 000 Euro.

Jednostka prowadząca z Akademii Sztuki w Szczecinie: Wydział Malarstwa i Nowych Mediów w Szczecinie
Zespół badawczy:
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz - Główny Koordynator
prof. Zbigniew Romańczuk
dr Magdalena Małachowska
mgr Aurelia Nowak