Techniki Obrazowania

Techniki obrazowania
 
W ramach zajęć w pracowni studenci poznają różne sposoby obrazowania w ramach sztuk wizualnych, uczą się dokonywać świadomego wyboru zabiegów formalnych i podporządkowywać je koncepcji i założeniom projektu.
 
W pracowni łączy się pracę konceptualną, prowadzenie badań (research), podstawy grafiki projektowej i typografii.