Przedmioty teoretyczne

Historia i teoria grafiki i multimediów

dr Jarosław Lubiak / dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz 

Historia i teoria sztuki 

dr Szymon Kubiak

Historia i teoria designu 

dr Szymon Kubiak 

Historia i teoria malarstwa 

dr Szymon Kubiak / dr Dariusz Kacprzak 

Historia i teoria filmu eksperymentalnego i animacji 

mgr Adam Majiczek 

Analiza i interpretacja zjawisk artystycznych

dr Jarosław Lubiak / dr Aleksandra Łukaszeiwcz-Alcaraz / dr Mikołaj Iwański

Filozofia sztuki, estetyka i socjologia Teoria sztuki współczesnej / Antropologia obrazu

dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz 

Marketing i ochrona własności intelektualnej / Metody upowszechniania kultury / Promocja i finansowanie działalności artystycznej 

dr Mikołaj Iwański 

Strategie kuratorskie i techniki wystawiennicze 

mgr Stanisław Ruksza

Historia ubioru

dr Kalina Rogozińska-Kukiełko