Przedmioty teoretyczne

Historia i teoria grafiki i multimediów

dr Jarosław Lubiak
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Historia i teoria sztuki

dr Szymon Kubiak / dr Małgorzata Kaźmierczak

Historia i teoria designu

dr Szymon Kubiak

Teoria i historia sztuki współczesnej

dr Małgorzata Kaźmierczak

Historia i teoria malarstwa

dr Szymon Kubiak / dr Dariusz Kacprzak

Historia i teoria filmu eksperymentalnego i animacji

mgr Adam Majiczek

Analiza i interpretacja zjawisk artystycznych

dr Jarosław Lubiak

Metody analizy i interpretacji zjawisk artystycznych

dr Małgorzata Kaźmierczak

Filozofia sztuki, estetyka i socjologia Teoria sztuki współczesnej / Antropologia obrazu

dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

Marketing i ochrona własności intelektualnej Metody upowszechniania kultury Promocja i finansowanie działalności artystycznej

dr Mikołaj Iwański

Strategie kuratorskie i techniki wystawiennicze

dr Małgorzata Kaźmierczak

Aktualia sztuki

dr Małgorzata Kaźmierczak