Pracownia Wideo i Narracji Transmedialnych

Pracownia Narracji Transmedialnych stawia sobie za cel twórczą analizę stanu kulturowej i komunikacyjnej sceny współczesności, na której sztuka wraz z kluczowym dla siebie pojęciem  medium odgrywa ważną rolę. Ewolucja technologiczna, przenikająca do wszystkich sfer rzeczywistości, wpłynęła radykalnie  nie tylko  na  jej  oblicze, ale  odmieniła  rzeczywistość, w której wszystko przybiera  płynną i wymienną postać, a każdy jej  przejaw zyskuje swoją cyfrową  reprezentację - obraz. Sztuka, wobec wielkiej różnorodności sposobów wytwarzania i dystrybuowania obrazów, staje się nie tylko jeszcze jednym obszarem ich generowania, ale przede wszystkim źródłem krytycznej refleksji nad kondycją  postmedialnego  świata, w którym oddziaływanie mediów staje się zjawiskiem uniwersalnym, a granice między nimi ulegają zatarciu. Zarówno w sztuce jak i kulturze nic nie dzieje się poza granicami medialnej przestrzeni i regułami medialnych form, które stapiając się w jedno, zamieniają rzeczywistość w strumień cyfrowych informacji, poddanych kolejnym remediacjom. Jak mówi Wim Wenders - teraz wszystko można dowolnie krzyżować, ustawić, zderzyć, ścieśnić ze sobą albo poddać eksperymentom, o jakich nikomu się nie śniło. Otwiera to przed sztuką nowe  możliwości percypowania i kreowanie  medialnego świata,  który  nie  zna  granic, a jednocześnie  czyni  ją  współodpowiedzialną  za  jego estetyczny i etyczny wymiar.

Marta Hryniuk
arrow
Marta Hryniuk
arrow
Maciej Nowacki
arrow
Maciej Nowacki
arrow
Karolina Mełnicka
arrow
Karolina Mełnicka
arrow
Wiktoria Walendziak
arrow
Agata Lech
arrow
Dominika Kidoń
arrow
Jakub Prosiński
arrow
Jakub Prosiński
arrow
Marcin Łaszczewski
arrow
Marcin Łaszczewski
arrow
Aleksandra Zielińska
arrow
Aleksandra Zielińska
arrow