Pracownia Projektowania Tkaniny

Podstawy projektowania tkanin / techniki druku na tkaninie

Program pracowni oparty jest na zintegrowanym kształceniu w zakresie różnorodnych aspektów projektowania i realizacji tkanin przy zastosowaniu technik druku i technik pokrewnych. Dotyczy on zarówno tkanin raportowanych jak i dedykowanych oraz unikatowych. Realizowany jest w trzech blokach tematycznych:
Teoretyczny – znaczenie, tradycja, różnorodność tekstyliów - charakterystyka tkanin, dzianin, włóknin ich właściwości, funkcje i podstawowe technik realizacji.
Projektowy - tkanina jako element produktu, produkt oraz autonomiczny komunikat wizualny.
Warsztatowy – serigrafia – technika i technologia druku na tekstyliach, techniki pokrewne - realizacja pojedynczych ćwiczeń oraz limitowanych kolekcji.
Zadaniem pracowni jest wykształcenie świadomości związanej z procesem projektowania, otwartości na poszukiwania, umiejętności doboru najwłaściwszych środków formalnych oraz warsztatowych umiejętności realizacyjnych. Przygotowujemy studentów do podejmowania zarówno działań projektowych jak
i indywidualnej działalności twórczej.

 

 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow