Pracownia Obrazu X

Pracownia Obrazu X  jest przestrzenią eksperymentu służącą wyobcowaniu osobistej refleksji artysty w postaci obiektu zewnętrznego. Zakres i sposób formułowania problemu wymaga innowacyjnej i oryginalnej formuły, dlatego stawiamy na indywidualizm, procesualność i dążenie do odnalezienia własnego głosu, który pozwoli formułować wypowiedzi ważne na płaszczyźnie intelektualnej i wizualnej, przy zachowaniu krytycznego dystansu wobec ram własnej percepcji. Ukształtowanie tego wewnętrznego głosu, który powinien brzmieć pewnie, czysto i donośnie, jest podstawą statusu i sukcesu artysty w dłuższej perspektywie czasu.
 
Studenci mają pełną swobodę w wyborze medium i poszukiwaniu środków wyrazu adekwatnych do analizowanego problemu. Poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania towarzyszą zadania formalne, których zadaniem jest rozwój umiejętności manualnych a przede wszystkim umiejętności widzenia, bo widzieć to "spontanicznie chwytać związki między rzeczami" jak pisał Odilon Redon.
 
Pracownia oferuje program łączący wykłady, dyskusję i aktywne wspomaganie procesu twórczego, ze szczególnym uwzględnieniem medium malarstwa, które wymaga osobnego programu i metod pracy, w kontekście współczesności i sztuki aktualnej.
 
Dialog, zrozumienie potrzeb oraz zainteresowań młodych twórców są podstawą do wypracowania tych metod i obszaru aktywności.
Blanka Zabłocka
 
arrow
Gabryiela Barcikowska
 
arrow
Michał Mazurkiewicz
arrow
Olena Janicka
 
arrow
Paweł Lisowski
arrow
Piotr Bruch
arrow
 
arrow