PRACOWNIA OBRAZU IX

Postmedialne i posthumanistyczne przekraczanie granic

Poruszamy się pomiędzy baczną obserwacją rzeczywistości i aktualnych zjawisk politycznych, kulturowych, naukowych z jednej strony – a analizą uwarunkowań ludzkiego życia na Ziemi z drugiej. Pomiędzy krytyką zastanych form walki o władzę – a refleksją nad uwikłaniem człowieka jednocześnie w naturę i w technikę, w ziemskie i w nie-ziemskie układy.

Interesuje nas owo uparcie powracające i z pewnością skromne, jednak bardzo efektywne zjawisko linii i granicy jako podstawowego warunku ludzkiej percepcji – i systemów myślowych. Interesuje nas także metaforyczne rozumienie granic i linii w sensie społecznym i naukowym – jak np. ruchy migracyjne i ruchy globalnych strumieni finansowych, terytoria narodowe, struktury systemów społecznych i krajobrazowych, fizyka kwantowa i promieniowanie kosmiczne, najnowsze technologie obserwacji i kontrola społeczna, gender i feminizm.

Na dzieleniu figury od tła, wnętrza od zewnętrza, tego, co ważne, od tego, co nieważne, tego, co gorsze, od tego, co lepsze, tego, co obce, od tego, co swojskie, tego, co „naturalne”, od tego, co „nienaturalne”, zasadza się wszelkie ludzkie działanie. Możemy je nazwać ograniczonym – sytuacja jednak się zmienia, gdy wyobrazimy sobie możliwości przekraczania tych linii i granic. Gdy do refleksji nad nimi wprowadzimy wyobrażenia nielinearności, przygodności, skoków, przesunięć, podróży i bezkresności – wynikające z poszukiwania swojej materialnej, lokalnej, radykalnie pojedynczej formy, swojego niepowtarzalnego wyrazu.

Do wszystkich nierozwiązanych jeszcze i uparcie powracających problemów współczesności pilnie potrzeba nowych obrazów i (kon)figuracji – aby móc je wreszcie pomyśleć i je sobie wyobrazić. Tych obrazów tutaj szukamy.

Olena Janicka
arrow
Karolina Babińska
arrow
Karolina Babińska
arrow
 
arrow
Karolina Babińska
arrow
Dobromiła Hada-Jasikowska
arrow
Dobromiła Hada-Jasikowska
arrow
Taleksandra Nika Smolińska
arrow
Taleksandra Nika Smolińska
arrow
Dobromiła Hada-Jasikowska
arrow
Karolina Babińska
arrow
Olena Janicka
arrow
Olena Janicka
arrow
Olena Janicka
arrow
Arkadiusz Dydek
arrow
Andrzej Mara
arrow
Julia Trojanowska
arrow
Julia Trojanowska
arrow
Zuzanna Piontke
arrow

Uladzimir Pazniak, „Bez tytułu“, 2015, grafika komputerowa, 21 cm x 29,7 cm

arrow

Barbara Szczepaniak, szkic #1 do filmu „Ukryta kobieta“, 2015, grafika komputerowa

arrow

Barbara Szczepaniak, szkic #2 do filmu „Ukryta kobieta“, 2015, projekt kostiumu, fotografia

arrow

Marcin Piekarzewski, studium inspirowane „Po człowieku“ Rosi Braidotti, 2015, fotografia

arrow

Marcin Piekarzewski, studium inspirowane „Po człowieku“ Rosi Braidotti, 2015, fotografia

arrow

Uladzimir Pazniak, szkic do instalacji „Angel Lust“, 2015, grafika komputerowa

arrow

Uladzimir Pazniak, szkic-diagram do instalacji „Angel Lust“, 2015

arrow

Natalia Kuniewicz, studium „Ciało“, 2015, fotografia

arrow

Natalia Kuniewicz, studium „Ciało“, 2015, fotografia

arrow

Andrzej Mara, „Bez tytułu“, 2015, kadr z filmu

arrow

Andrzej Mara, „Bez tytułu“, 2015, kadr z filmu

arrow

Andrzej Mara, „Bez tytułu“, 2015, kadr z filmu

arrow

Bernadetta Bałękowska, studium inspirowane „Solaris“ Stanisława Lema, 2015, fotografia

arrow

Bernadetta Bałękowska, studium inspirowane „Solaris“ Stanisława Lema, 2015, fotografia

arrow