Pracownia Komunikacji Wizualnej

Komunikacja wizualna (z ang. visual communication) to całokształt świadomych działań twórców komunikatów wizualnych w ikonosferze wraz z procesem jego odbioru i – coraz częściej – interakcji. Zalicza się do niej zarówno cała sfera działalności artystów sztuk wizualnych, jak i znaki drogowe czy systemy piktogramów w przestrzeni publicznej. To efekty działań designerów w zakresie typografii czy ilustracji, ale także cały świat wizualnych działań reklamowych. To system kodów, za pomocą których autor komunikatu wizualnego jest w stanie przekazać skomplikowane treści wybranej grupie odbiorców za pomocą precyzyjnie dobranych narzędzi perswazji wizualnej. To wreszcie język obrazów, dzięki którym użytkownik systemu operacyjnego komunikuje się ze swoim telefonem, tabletem czy komputerem – i z innymi użytkownikami.

 

Na pierwszym roku multimediów pracownia prowadzi kurs podstaw komunikacji wizualnej, a od drugiego roku – jako pracownia kierunkowa – jest wybieraną pracownią dyplomową (licencjat, dyplom magisterski) lub uzupełniającą. Prowadzimy zadania z zakresu rozpoznania kodów komunikacji wizualnej charakterystycznych dla różnych mediów i ich wykorzystania w działaniach projektowych i artystycznych. Po ukończeniu kursu student posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji wizualnej, umie rozpoznać i wykorzystać specyfikę konkretnego medium w artykułowaniu własnych komunikatów. Program pracowni zorientowany jest na kształtowanie osobistego języka tworzenia komunikatów wizualnych z wykorzystaniem takich mediów jak rysunek, grafika, tekst, fotografia, film, instalacja, obiekt.

Dominika Kidoń, Karolina Łatowska, Anita Majewska
„Ani żadnej rzeczy”, plakat, 2015
arrow
Dominika Kidoń, Karolina Łatowska, Anita Majewska
„Nie zabijaj”, film, 2015
arrow
Daria Praczkowska, Karolina Tarnawska, Natalia Piesik
„Czcij ojca swego i matkę swoją”, plakat, 2015    
arrow
Daria Praczkowska, Karolina Tarnawska, Natalia Piesik
„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”, obiekt,
książeczka do nabożeństwa, karki wycięte w kształcie „lajka”, 2015    
arrow