Pracownia Fotografii Studyjnej

Podstawy fotografii studyjnej

Zajęcia są wprowadzeniem w techniki pracy w studiu fotograficznym. Pozwalają zdobyć umiejętność korzystania ze światła studyjnego, określania parametrów sprzętu oświetleniowego oraz stosowania akcesoriów niezbędnych do fotografowania w różnych warunkach i w różnej skali. Zajęcia w studiu pomagają zdobyć wiedzę techniczną i rozwinąć umiejętności warsztatowe.

Cel 

Podstawy fotografii studyjnej to zajęcia, które mają na celu przede wszystkim zapoznanie z profesjonalnym warsztatem oraz zdobycie przez studentów technicznych umiejętności niezbędnych do  przeprowadzania własnych projektów artystycznych. 

Ważnym elementem jest stopniowe wprowadzenie i rozwijanie kompetencji odnoszących się do umiejętności pomiaru natężenia światła, ustalania parametrów ekspozycji, określania schematu oświetlenia, umiejętności obsługi lamp, budowania planu fotograficznego, świadomego konstruowania różnych planów fotograficznych, kontroli oświetlenia, fotografowania przedmiotów i ludzi w zaplanowanym charakterze sesji, poprawnego korzystania ze sprzętu studyjnego.

Podstawowym celem jest osiągnięcie poziomu technicznego umożliwiającego samodzielną pracę w studiu fotograficznym.

Program

Program zajęć służy wypracowaniu profesjonalnego warsztatu, dotyczy praktycznego wymiaru pracy twórczej i posługiwania się techniką. 

Praktyka  obejmuje pracę z różnego typu oświetleniem, wykorzystywanie akcesoriów studyjnych i poszukiwanie rozwiązań technicznych. Zajęcia umożliwiają bardziej świadome budowanie obrazów dzięki umiejętności rozpoznawania specyfiki różnego typu światła, zdolności do zastosowania technicznych rozwiązań, określania plastyki, możliwości doboru środków wyrazu do zakładanego charakteru prac.

Ćwiczenia dają możliwość rozwijania warsztatu, poznawania technik i budowania doświadczenia zawodowego.

Metody 

Podstawowa forma realizacji programu to ćwiczenia praktyczne w studiu (uzupełniane teoretycznymi wprowadzeniami w  poszczególne zagadnienia).

Warunki zaliczenia 

Warunkiem zaliczenia semestru jest aktywność na zajęciach i pozytywna ocena cząstkowych testów sprawdzających umiejętności praktyczne.

 

Tematy ćwiczeń 

Podstawy fotografii studyjnej – Specjalności Fotografia (I rok)

Podstawy fotografii studyjnej – Specjalności Multimedia (I-V rok)

Wprowadzenie do pracy w studiu fotograficznym. 

Zapoznanie ze specyfiką światła błyskowego. Praca ze światłomierzem zewnętrznym.

Testowanie lamp i akcesoriów w studiu. Wykorzystanie szarej karty oraz tablicy kolorów.

Wykonanie modelowego portretu studyjnego z wykorzystaniem jednej oraz kilku lamp błyskowych.

Oświetlanie twarzy. Światło główne i kontrujące w portrecie.

Światło odbite i światło bezpośrednio padające w portrecie.

Eliminacja odblasków, kontrola światła przy wykorzystaniu akcesoriów studyjnych.

Mieszanie światła błyskowego ze światłem zastanym.

Low key i High key w studiu fotograficznym.

Wykorzystanie foli kolorowych w fotografii studyjnej

Wykorzystanie lampy systemowej. 

Modelowe sposoby oświetlania. Martwa natura.

Scenografia w studiu fotograficznym. Budowanie oraz oświetlenie.

Przygotowywanie rozbudowanych planów zdjęciowych w studiu.

Lektury 

Blain Brown, Światło w filmie, Warszawa 2009

Blain Brown, Cinematography. Sztuka operatorska, Warszawa 2014

Steven Biver, Światło w fotografii. Magia i nauka, Łódź 2012

Michael Freeman, Fotografia studyjna, Warszawa 1993

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, Łódź 2014

David Nightingale, Ekstremalna ekspozycja. Sprawdź, co kryje się za bezpiecznymi granicami podręcznikowych reguł fotografii, Łódź 2011

Joe McNally, Z pamiętnika lampy błyskowej. Wielka siła małych fleszy, Łódź 2009

Charlotte Cotton, Fotografia jako sztuka współczesna, Warszawa 2010

Jackie Higgins, Przewodnik po fotografii współczesnej, Warszawa 2015

 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow