Pracownia Fotografii Kreacyjnej i Fotomediów

PROGRAM PRACOWNI

Prowadzona przeze mnie pracownia fotografii jest projektem edukacyjnym nakierowanym na rozwój techniczny i artystyczny studentów. Fotografia jest dziedziną artystyczną o wybitnie technologicznym charakterze dlatego w pracowni dużo uwagi poświęcamy zagadnieniom warsztatowym. Rozwijamy zrozumienie technologii jako środka wyrazu artystycznego. Równolegle prowadzone są wykłady mające charakter otwartej dyskusji o partej na metodzie Acquire Teaching. Wykłady te obejmują analizę obrazu z zakresu estetyki i problematykę technologii tworzenia obrazu fotograficznego. Część teoretyczna stanowi wprowadzenie i uzupełnienie zajęć praktycznych. Program pracowni składa się z zadań problemowych, na podstawie których realizowane są prace w adekwatnej technice. Ćwiczenia dają możliwość rozwijania warsztatu, poznawania technik i budowania doświadczenia zawodowego. Pomaga to studentom w utrwalaniu nabytej wiedzy i wykształcenie indywidualnego języka obrazowania. Pracownia ma charakter „otwartej pracowni” gdzie dopuszczamy różne postawy artystyczne i rzemieślnicze. Poszukujemy własnego języka obrazowania na drodze pogłębiania umiejętności technicznych, wiedzy i eksperymentu. Program zajęć służy pozyskaniu profesjonalnego warsztatu i świadomości jego możliwości twórczego zastosowania.

Cel zajęć oraz treści programowe

  • kształcenie umiejętności wyrażania środkami fotograficznymi wybranej idei przy pomocy adekwatnej technologii,

  • zdobycie przez studentów technicznych umiejętności niezbędnych do  przeprowadzania własnych projektów artystycznych i komercyjnych,

  • posługiwanie się wiedzą dotyczącą analizy obrazu fotograficznego, stanowiącą podstawę twórczego działania i kreacji artystycznej,

  • Tworzenie indywidualnych projektów artystycznych i produkcji użytkowych.

  • określenie własnego języka obrazowania zgodnego z własną indywidualnością,

  • przygotowanie do publicznej prezentacji własnej twórczości artystycznej.

Metody 

Realizacji programu to wykłady, dyskusje, konsultacje, zajęcia warsztatowe w studiu i plenerze. Dodatkowo studenci wykonują ćwiczenia i projekty indywidualne.

 

 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow