PRACOWNIA FOTOGRAFII I STRATEGII ARTYSTYCZNYCH

W Pracowni Fotografii i Strategii Artystycznych wraz ze studentami analizujemy i realizujemy różne sposoby podejścia do fotografii i sztuki oraz proponujemy indywidualny rozwój strategii twórczych.

Media dostosowujemy do zamierzonego celu artystycznego, w związku z czym studenci mogą, ale nie muszą, realizować zadania w medium fotografii.

Naszym zadaniem jest pomoc studentom w realizowaniu ich prac, w rozwoju świadomości oraz myślenia kreatywnego. Chcemy, żeby studenci w pracowni koncentrowali się na kształceniu własnego planu artystycznego. Jeśli takiego jeszcze nie mają, pomożemy im w jego kształtowaniu.

Podstawy Fotografii i Strategii Artystycznych

Dla pierwszego roku studiów licencjackich proponujemy ćwiczenia wprowadzające w skomplikowaną problematykę planowania projektów twórczych, obejmującą podstawy kompozycji i zasad panujących w obrębie dostępnych studentom mediów. Wprowadzamy również zadania pomagające świadomie zmapować istotne wpływy w polu świata sztuki i fotografii.

1. Cel kształcenia

Pracownia Fotografii i Strategii Artystycznych prowadzona przez dr hab. Łukasza Skąpskiego oraz asystenta mgr Ul Pazniaka na kierunku Grafika specjalności Multimedia ma na celu przede wszystkim zapoznanie studenta z praktyką pracy twórczej oraz zdobycie przez studentów zdolności do samodzielnego prowadzenia projektów artystycznych zarówno w fazie koncepcyjnej jak i realizacyjnej. Inaczej mówiąc, uczymy sztuki. Ponadto studenci poznają zagadnienia związane z fotografią i video oraz techniki i technologie z nimi związane.

2. Treści kształcenia

Zadania dla studentów traktujemy jako symulację pracy po studiach. Studenci zachęcani są do tworzenia prac w różnych mediach, które dobiera się w zależności od idei, zamierzonego przekazu.

Praktyce tworzenia towarzyszyć ma refleksja teoretyczna obejmująca myślenie koncepcyjne nad projektami, świadome konstruowanie prac, t.j. odpowiedni dobór środków wyrazu do założonej wymowy prac, przewidywanie ich możliwych odczytań przez publiczność, konteksty w jakich dzieła będą mogły zaistnieć w przyszłości, praktyczne aspekty komunikacji w twórczości itp. Inspirowane będą dyskusje nad statusem i funkcjonowaniem sztuki we współczesnym świecie oraz nad jej relacjami z rzeczywistością, ze światem sztuki i z publicznością.

Program pracowni kładzie również nacisk na czysto praktyczny wymiar tworzenia dzieła i posługiwania się techniką. Praktyka techniczna obejmuje pracę z aparatem, kamerą i opracowanie materiału, pracę z tekstem, dźwiękiem i obrazem.

Magda Sakowska-Carło
arrow
Magda Sakowska-Carło
arrow
Magda Sakowska-Carło
arrow
Magda Sakowska-Carło
arrow
Aleksandra Hojczyk
arrow
Karolina Dryps 
arrow
Karolina Łatowska 
arrow
Karolina Łatowska 
arrow
Kinga Dalska
arrow
Małgorzata Goliszewska
arrow
Małgorzata Goliszewska
arrow
Mikołaj Tkacz
arrow
Rafał Żarski
arrow
Rafał Żarski
arrow
Rafał Żarski
arrow
Rafał Żarski
arrow