Pracownia filmu krytycznego

Pracownia filmu krytycznego to przestrzeń dla filmu jako narzędzia analizy i krytyki rzeczywistości. Zadaniem pracowni jest kształcenie uważności, refleksyjności i zaangażowania; formułowanie nietypowych pytań oraz poddawanie w wątpliwość. Pracownia wspiera definiowanie własnych motywacji twórczych i poszukiwanie społecznej użyteczności własnych działań artystycznych. Zajęcia skupione są wokół tematycznych przeglądów krytycznych działań w sztuce, ich wspólna interpretacja i dyskusja. Studenci i studentki pracowni tworzą roczne lub semestralne zadania filmowe. Praca nad nimi trwa przez cały semestr i podlega systematycznym konsultacjom. 

Pracownia filmu krytycznego, praca grupowa, kadr z filmu, 2017
arrow
Pracownia filmu krytycznego, praca grupowa, kadr z filmu, 2017
arrow
Pracownia filmu krytycznego, praca grupowa, kadr z filmu, 2017
arrow
Pracownia filmu krytycznego, dokumentacja planu filmowego, 2016
arrow