Pracownia Filmu Immersyjnego i Doświadczeń VR

Zajęcia w Pracowni Filmu Imersyjnego i Doświadczeń VR mają na celu przygotowanie studentów do realizacji zadań twórczych z wykorzystaniem kompozycji, narracji oraz techniki wirtualnej rzeczywistości, filmu 360 i pokrewnych. Wychodząc od stosowania metod operatorskich, reżyserskich i montażowych z pola tradycyjnego filmu, poszukujemy nowych sposobów narracyjnych w filmie 360 i środowiskach rzeczywistości wirtualnej. Zależy nam w szczególności na wykształceniu postawy badawczej i eksperymentatorskiej nie tylko wobec technologii oraz samego medium wirtualnej rzeczywistości, ale też innych interaktywnych zjawisk w środowisku 3D.

Wykształcenie podstawowych umiejętności do tworzenia doświadczeń VR i poszerzanie świadomości właściwego stosowania środków artystycznych ma doprowadzić z jednej strony do rozbudzenia świadomości samego medium i technologii 3D opartych o narracje imersyjne, a z drugiej strony uwrażliwić przyszłych autorów na obecność obserwatora-człowieka jako uczestnika tych doświadczeń. /Human-centered Design/.