PRACOWNIA FILMU EKSPERYMENTALNEGO

Pracownia Filmu Eksperymentalnego w Akademii Sztuki w Szczecinie jest pierwszą i jedyną pracownią sprofilowaną na kształcenie w dziedzinie kina awangardowego i eksperymentalnego spośród pracowni działających na uczelniach artystycznych w Polsce. Studenci zgłebiają tutaj podstawy języka filmowego jednocześnie ucząc się przełamywania konwencji gatunków obowiązujących w kinie. Celem Pracowni jest wykształcenie wrażliwych i kreatywnych twórców, dla których przestrzeń ruchomego obrazu jest obszarem eksperymentu i poszukiwania. Proces edukacyjny to przede wszystkim realizowanie własnych projektów filmowych, dyskusje, a także pokazy uznanych twórców kina awangardowego i eksperymentalnego.

W czasie zajęć w Pracowni studenci zaznajamiają się ze strategiami badawczymi przygotowującymi do realizacji filmu oraz poznają formy pracy reżyserskiej. Każde ćwiczenie realizowane przez studenta ma charakter odrębnego projektu, w którym eksperymentuje on/ona z formą filmową. W czasie trwania studiów studenci mają za zadanie wykonać różne gatunkowo filmy: dokument/mockument, teledysk, etiudę fabularną, re-enactment, itd. W każdym z realizowanych projektów filmowych szczególnie istotne jest indywidualne, niekonwencjonalne podejście do tematu i eksperymentowanie z formą. Zajęcia odbywają się w formie konsultacji z prowadzącym, podczas których kluczowym elementem są otwarte dyskusje na temat bieżąco realizowanych filmów.

Zajęcia w Pracowni Filmu Eksperymentalnego polegają na merytorycznym przygotowaniu studenta do rozpoczęcia pracy filmowca–eksperymentatora oraz „opiece artystycznej“ podczas realizacji obrazów filmowych. Granice pomiędzy sztukami wizualnymi, a kinem zacierają się, wielu artystów wizualnych realizuje projekty filmowe, natomiast filmowcy prezentują swoje dzieła w galeriach sztuki współczesnej. Nauka umiejętnego budowania narracji filmowej i jej celowe wykorzystywanie w realizowaniu własnych eksperymentalnych form filmowych ma na celu podniesienie ich jakości merytorycznych i artystycznych. W Pracowni Filmu Eksperymentalnego szczególną uwagę zwraca się na uzasadnione użycie medium filmu, a co za tym idzie wykorzystywanie jego rozmaitych form narracji dla każdego projektu indywidualnie. Bardzo istotnym elementem jest poszerzenie świadomości języka filmowego u studentów, zapoznanie ich z historią eksperymentu w filmie oraz uświadomienie roli procesu/czasu w tworzeniu dzieła filmowego. Filmy realizowane w Pracowni są ćwiczeniami, które zapoznają studentów z szeregiem strategii reżyserskich, montażowych, postprodukcyjnych koniecznych do ukształtowania absolwenta świadomego wagi eksperymentu oraz innowatorstwa w filmie .
Wiktoria Walendzik
arrow
Wiktoria Walendzik
arrow
 Wiktoria Walendzik
arrow
Wiktoria Walendzik
arrow
Andrzej Mara
arrow
Eliza Zakrzewicka
arrow
Eliza Zakrzewicka
arrow
Eliza Zakrzewicka
arrow
Eliza Zakrzewicka
arrow
Jakub Siedlecki i Ola Hulbój
arrow
Bartłomiej Kędzierski i Grzegorz Miastowski
arrow
Bartłomiej Kędzierski i Grzegorz Miastowski
arrow
Klaudia Łukaszczyk
arrow
Klaudia Łukaszczyk
arrow
Klaudia Łukaszczyk
arrow
Klaudia Łukaszczyk
arrow
Klaudia Łukaszczyk
arrow
Kuba Siedlecki
arrow
Kuba Siedlecki
arrow
Kuba Siedlecki
arrow
Kuba Siedlecki
arrow
Kuba Siedlecki
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Miszka Saroma
arrow
Miszka Saroma
arrow
Miszka Saroma
arrow
Miszka Saroma
arrow
Monika Grażyna Olszewska
arrow
Monika Grażyna Olszewska
arrow
Monika Grażyna Olszewska
arrow
Monika Grażyna Olszewska
arrow
Piotr Bruch
arrow
Piotr Bruch
arrow
Piotr Bruch
arrow
Piotr Bruch
arrow
autor: Horacy Muszyński
film na temat “Źródło obecnego chaosu i nieporządku w świecie jest nieznane”
arrow
Igor Krupczyński
film na temat “We mnie walczą dwie siły sprzeczne i głebokie”
arrow
Michał Bączyński
film na temat “We mnie walczą dwie siły sprzeczne i głebokie”
arrow
Aleksandra Zielińska
film na temat “/Re/Make/Re/Cycle/Re/Enact”
arrow
Dominika Wyrobek
film na temat “Sztywność i niepewność nasilają obawy”
arrow