PRACOWNIA FILMU EKSPERYMENTALNEGO

Pracownia Filmu Eksperymentalnego w Akademii Sztuki w Szczecinie jest pierwszą i jedyną pracownią sprofilowaną na kształcenie w dziedzinie kina awangardowego i eksperymentalnego spośród pracowni działających na uczelniach artystycznych w Polsce. Studenci zgłebiają tutaj podstawy języka filmowego jednocześnie ucząc się przełamywania konwencji gatunków obowiązujących w kinie. Celem Pracowni jest wykształcenie wrażliwych i kreatywnych twórców, dla których przestrzeń ruchomego obrazu jest obszarem eksperymentu i poszukiwania. Proces edukacyjny to przede wszystkim realizowanie własnych projektów filmowych, dyskusje, a także pokazy uznanych twórców kina awangardowego i eksperymentalnego.

W czasie zajęć w Pracowni studenci zaznajamiają się ze strategiami badawczymi przygotowującymi do realizacji filmu oraz poznają formy pracy reżyserskiej. Każde ćwiczenie realizowane przez studenta ma charakter odrębnego projektu, w którym eksperymentuje on/ona z formą filmową. W czasie trwania studiów studenci mają za zadanie wykonać różne gatunkowo filmy: dokument/mockument, teledysk, etiudę fabularną, re-enactment, itd. W każdym z realizowanych projektów filmowych szczególnie istotne jest indywidualne, niekonwencjonalne podejście do tematu i eksperymentowanie z formą. Zajęcia odbywają się w formie konsultacji z prowadzącym, podczas których kluczowym elementem są otwarte dyskusje na temat bieżąco realizowanych filmów.

Zajęcia w Pracowni Filmu Eksperymentalnego polegają na merytorycznym przygotowaniu studenta do rozpoczęcia pracy filmowca–eksperymentatora oraz „opiece artystycznej“ podczas realizacji obrazów filmowych. Granice pomiędzy sztukami wizualnymi, a kinem zacierają się, wielu artystów wizualnych realizuje projekty filmowe, natomiast filmowcy prezentują swoje dzieła w galeriach sztuki współczesnej. Nauka umiejętnego budowania narracji filmowej i jej celowe wykorzystywanie w realizowaniu własnych eksperymentalnych form filmowych ma na celu podniesienie ich jakości merytorycznych i artystycznych. W Pracowni Filmu Eksperymentalnego szczególną uwagę zwraca się na uzasadnione użycie medium filmu, a co za tym idzie wykorzystywanie jego rozmaitych form narracji dla każdego projektu indywidualnie. Bardzo istotnym elementem jest poszerzenie świadomości języka filmowego u studentów, zapoznanie ich z historią eksperymentu w filmie oraz uświadomienie roli procesu/czasu w tworzeniu dzieła filmowego. Filmy realizowane w Pracowni są ćwiczeniami, które zapoznają studentów z szeregiem strategii reżyserskich, montażowych, postprodukcyjnych koniecznych do ukształtowania absolwenta świadomego wagi eksperymentu oraz innowatorstwa w filmie .
autor: Horacy Muszyński
film na temat “Źródło obecnego chaosu i nieporządku w świecie jest nieznane”
arrow
Igor Krupczyński
film na temat “We mnie walczą dwie siły sprzeczne i głebokie”
arrow
Michał Bączyński
film na temat “We mnie walczą dwie siły sprzeczne i głebokie”
arrow
Aleksandra Zielińska
film na temat “/Re/Make/Re/Cycle/Re/Enact”
arrow
Dominika Wyrobek
film na temat “Sztywność i niepewność nasilają obawy”
arrow