PRACOWNIA FILMU EKSPERYMENTALNEGI II

Celem spotkań w Pracowni Filmu Eksperymentalnego II jest przede wszystkim rozbudzanie wrażliwości plastycznej studentów a w szczególności umiejętności widzenia światła, kompozycji w kadrze, operowania kolorem i skalą szarości.

Na zajęciach odbywa się praktyczna nauka technik oświetlania, ekspozycji, pomiaru światła w różnych warunkach, kreowania obrazu za pomocą technik analogowych i cyfrowych. Następnym krokiem jest nauka świadomego opowiadania ujęciem, ciągiem montażowym, prostą sekwencją aby na wyższych latach skupić się na komponowaniu większych elementów strukturalnych dzieła audio-wizualnego (scen, sekwencji, kompozycji wieloelementowych) i przyswoić technikę osiągania zamierzonych specjalnych efektów wizualnych.

Program zajęć na wyższych latach studiów konstruowany jest w oparciu o wiedzę i zdolności, jakie na pierwszym roku prezentowali studenci. W tak małej grupie zdolności, temperamenty twórcze, predyspozycje psychiczne stanowią ważny element w budowaniu programu, który zawiera elementy indywidualnego toku studiów. W zależności od powyższych cech i konsultacji studenci na wyższych latach realizują reportaż, dokument lub film eksperymentalny. 

Adam Barwiński, kadr z filmu "nr//106"
arrow
Adam Barwiński, kadr z filmu "nr//106"
arrow
Ewelina Herman
arrow
Karolina Nowaczyk
arrow
Karolina Nowaczyk
arrow
Kuba Siedlecki
arrow
Marek Nelski
arrow
Michał Bączyński
arrow
Ola Hulbój
arrow
Patrycja Kuracińska
arrow
Patrycja Kuracińska
arrow
Patryk Wilk
arrow
Patryk Wilk
arrow
Pracownia Filmu Eksperymentalnego II, materiały z zajęć 
arrow
Pracownia Filmu Eksperymentalnego II, materiały z zajęć 
arrow
Pracownia Filmu Eksperymentalnego II, materiały z zajęć 
arrow
 
arrow
Pracownia Filmu Eksperymentalnego II, materiały z zajęć 
arrow
Pracownia Filmu Eksperymentalnego II, materiały z zajęć 
arrow
Pracownia Filmu Eksperymentalnego II, materiały z zajęć 
arrow
 Pracownia Filmu Eksperymentalnego II, materiały z zajęć 
arrow
Pracownia Filmu Eksperymentalnego II, materiały z zajęć 
arrow