Pracownia Działań Multimedialnych

Pracownia Działań Multimedialnych stawia sobie za cel twórczą analizę stanu kulturowej i komunikacyjnej sceny współczesności, na której sztuka wraz z kluczowym dla siebie pojęciem  medium odgrywa ważną rolę. Ewolucja technologiczna, przenikająca do wszystkich sfer rzeczywistości, wpłynęła radykalnie  nie tylko  na  jej  oblicze, ale  odmieniła  rzeczywistość, w której wszystko przybiera  płynną i wymienną postać, a każdy jej  przejaw zyskuje swoją cyfrową  reprezentację - obraz. Sztuka, wobec wielkiej różnorodności sposobów wytwarzania i dystrybuowania obrazów, staje się nie tylko jeszcze jednym obszarem ich generowania, ale przede wszystkim źródłem krytycznej refleksji nad kondycją  postmedialnego  świata, w którym oddziaływanie mediów staje się zjawiskiem uniwersalnym, a granice między nimi ulegają zatarciu. Zarówno w sztuce jak i kulturze nic nie dzieje się poza granicami medialnej przestrzeni i regułami medialnych form, które stapiając się w jedno, zamieniają rzeczywistość w strumień cyfrowych informacji, poddanych kolejnym remediacjom. Jak mówi Wim Wenders - teraz wszystko można dowolnie krzyżować, ustawić, zderzyć, ścieśnić ze sobą albo poddać eksperymentom, o jakich nikomu się nie śniło. Otwiera to przed sztuką nowe  możliwości percypowania i kreowanie  medialnego świata,  który  nie  zna  granic, a jednocześnie  czyni  ją  współodpowiedzialną  za  jego estetyczny i etyczny wymiar.

"24 godziny" Bożena Mozolewska 2015
arrow
"Bardzo" Basia Szczepaniak 2014
arrow
"Bez właściwości wartości" Zielińska Ola 
arrow
"Bez właściwości wartości" Zielińska Ola 
arrow
"Higiena" Natalia Janus Malweska 2014
arrow
"Higiena" Natalia Janus Malweska 2014
arrow
Kasia Nawrocka wystawa "Pamieć" 2014
arrow
"Matter of state" Teresa Otulak 2014
arrow
"SD-SDHC-SDXC" Natalia Janus Malewska 2014
arrow
"Układ Zamkniety" Rafał Żarski 2014
arrow
"Windows of heaven" Karolina Mełnicka
arrow
"Windows of heaven" Karolina Mełnicka
arrow