Pracownia Działań Intermedialnych i Interaktywnych

Program pracowni konfrontuje studenta z różnorodnymi technikami pracy artystycznej, uczy świadomego łączenia różnych dziedzin sztuki, swobodnego wykorzystywania zarówno tradycyjnych jak i współczesnych technologii, łączenia cyfrowego zapisu obrazu ruchomego i nieruchomego z rysunkiem, malarstwem, obiektem czy przestrzenią. Nacisk zostaje położony na problem zawarty w potencjalnym dziele sztuki i poszukiwaniu rozwiązań artystycznych pozwalających w danym miejscu i czasie na wypowiedź możliwie pełną. Student zyskuje całkowitą wolność w dobieraniu środków plastycznych do eksplorowanego problemu. Eksperymentuje z łączeniem technik pracy, konstruowaniem tych samych problemów w różnorodnych formach wypowiedzi, sprawdza zarówno ich działanie w praktyce, jak i własny potencjał komunikacyjny. W oparciu o tak wypracowywane zdolności twórczego, swobodnego korzystania z technologii komunikacyjnych i interaktywnych, student buduje samodzielną postawę twórczą.

 

Jagoda Dukiewicz
arrow
Karolina Łatowska
arrow
Marta Hryniuk
arrow
Marta Hryniuk
arrow
Marta Hryniuk
arrow
Piotr Bruch
arrow
Robert Konopski
arrow
Andrzej Mara
arrow
Ola Hojczyk
arrow
Andrzej Mara
arrow
Emilia Kamińska
arrow
Iza Pawlikowska
arrow
Marta Krysińska
arrow