Pracownia działań interdyscyplinarnych

Pracownia działań interdyscyplinarnych jest nastawiona na proces, eksperymenty i współpracę pomiędzy dyscyplinami (sztuka, muzyka, teatr). Pracownia specjalizuje się w organizacji wydarzeń oraz pracy z przestrzenią. 

W pracowni powstawać będą obiekty, instalacje związane z przestrzenią, projekty grupowe, prace lub działania wykorzystujące dźwięk i ruch. Kluczowym odniesieniem będzie dla nas zawsze kontekst miejsca i czasu/czasów, idea sztuki kontekstualnej i sztuki w przestrzeni społecznej.

Program pracowni jest rozszerzony o warsztaty z zaproszonymi gośćmi, związane z praktycznymi umiejętnościami (muzyka elektroniczna, budowa instrumentów, elementy choreografii) i treningiem wrażliwości (patrzenie, słuchanie, dyskusje). Pracownia jest także gospodarzem festiwalu Młode Wilki.

Noc Performerów, organizowana we współpracy z Antje Majewski i studentami Akademii w Kilonii (Muthesius Kunsthochschule), w ramach festiwalu Kontrapunkt 2016
arrow
Noc Performerów, organizowana we współpracy z Antje Majewski i studentami Akademii w Kilonii (Muthesius Kunsthochschule), w ramach festiwalu Kontrapunkt 2016
arrow
Noc Performerów, organizowana we współpracy z Antje Majewski i studentami Akademii w Kilonii (Muthesius Kunsthochschule), w ramach festiwalu Kontrapunkt 2016
arrow
Noc Performerów, organizowana we współpracy z Antje Majewski i studentami Akademii w Kilonii (Muthesius Kunsthochschule), w ramach festiwalu Kontrapunkt 2016
arrow
Noc Performerów, organizowana we współpracy z Antje Majewski i studentami Akademii w Kilonii (Muthesius Kunsthochschule), w ramach festiwalu Kontrapunkt 2016
arrow
Noc Performerów, organizowana we współpracy z Antje Majewski i studentami Akademii w Kilonii (Muthesius Kunsthochschule), w ramach festiwalu Kontrapunkt 2016
arrow
 
arrow