Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych

W Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych główny nacisk położony jest na wieloaspektową otwartość kształcenia w zakresie obrazu i dźwięku. Istotną rolę w procesie dydaktycznym odgrywa z jednej strony doświadczenie szeroko rozumianej przestrzeni audiowizualnej, z drugiej zaś świadomość historycznej ciągłości procesów twórczych na przestrzeni wieków. Docelowo, pracownia ma przygotowywać studentów do świadomego i odpowiedzialnego wykorzystywania nabytej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do szeroko rozumianej przestrzeni publicznej z szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak komunikatywność czy kontekstualność. 

Program pracowni obejmuje najważniejsze zagadnienia i problematykę dotyczącą obszaru sztuk audiowizualnych m.in. zasady odwzorowywania i obrazowania zjawisk wizualnych, kształtowania i percepcji formy plastycznej oraz odbioru, rejestracji i zapisu dźwięku. Omawiana jest także rola sztuki w praktycznym poznaniu procesów jej percepcji zarówno wzrokowej i słuchowej - w sztuce wizualnej dźwięk dookreśla, wzmacnia i dramatyzuje to, co widać; w muzyce element wizualny staje się wzmocnieniem estetycznym kompozycji dźwięków. 

 

Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Weronika Potepa
arrow
Weronika Potepa
arrow
Weronika Potepa
arrow
Weronika Potepa
arrow
Weronika Potepa
arrow
Weronika Potepa
arrow
Weronika Potepa
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Natalia Janus-Malewska
arrow
Natalia Janus-Malewska
arrow
Natalia Janus-Malewska
arrow
Natalia Janus-Malewska
arrow
Karolina Szufletowska
arrow
Karolina Szufletowska
arrow
Karolina Szufletowska
arrow
Jakub Żukowski "Efekt domina"
arrow
Karolina Szufletowska
arrow
Jakub Żukowski "Efekt domina"
arrow
Karolina Szufletowska
arrow
Jakub Żukowski "Efekt domina"
arrow
Marek Nelski
arrow
Jakub Żukowski "Efekt domina"
arrow
Marek Nelski
arrow
Jakub Żukowski "Efekt domina"
arrow
Marek Nelski
arrow
Jakub Żukowski "Efekt domina"
arrow
Marek Nelski
arrow
Jakub Żukowski "Efekt domina"
arrow
Kamila Woźniak
arrow
Aleksandra Zielińska "Gatunki obce"
arrow
Kamila Woźniak
arrow
Piotr Wardziukiewicz
arrow
Aleksandra Zielińska "Gatunki obce"
arrow
Piotr Wardziukiewicz
arrow
Piotr Wardziukiewicz
arrow
Aleksandra Zielińska "Gatunki obce"
arrow
Aleksandra Zielińska "Gatunki obce"
arrow
Aleksandra Zielińska "Gatunki obce"
arrow
Aleksandra Zielińska "Gatunki obce"
arrow
Patrycja Migiel 'Przyrzą∂ do kontaktu z drugą osobą"
arrow
Patrycja Migiel 'Przyrzą∂ do kontaktu z drugą osobą"
arrow
Patrycja Migiel 'Przyrzą∂ do kontaktu z drugą osobą"
arrow
Patrycja Migiel 'Przyrzą∂ do kontaktu z drugą osobą"
arrow
Patrycja Migiel "Alicja w krainie czarów"
arrow
Patrycja Migiel "Alicja w krainie czarów"
arrow
Patrycja Migiel "Alicja w krainie czarów"
arrow
Jagoda Dukiewicz "Kapliczka"
arrow
Jagoda Dukiewicz "Kapliczka"
arrow
Jagoda Dukiewicz "Kapliczka"
arrow
Jagoda Dukiewicz "Kapliczka"
arrow
Natalia Janus-Malewska
arrow
Natalia Janus-Malewska
arrow
Natalia Janus-Malewska
arrow