Play on/off

Natalia Kochaniuk, Maria Plucińska, Maryna Sakowska, Przemysław Piński, Jan Baszak

Międzynarodowa noc muzeów 19.05.2018
Otwarcie wystawy 19 maja (sobota) godzina 19:00

Wystawa jest podsumowaniem warsztatów plenerowych, które odbyły się na terenie pola golfowego Binowo Golf Club, wokół którego przez kilka dni skupiła się uwaga studentek i studentów Akademii Sztuki w Szczecinie.
W każdym polu, niezależnie czy będzie to pole gry sportowej, pole wpływów politycznych czy pole kultury - kapitału kulturowego, w tym sztuki, która będzie wyznaczała nam zasadniczy kontekst - można wyszczególnić stawkę, która okazuje się priorytetową. Każda gra wymaga od jej graczy zajęcia pozycji, nawet jeśli będzie ona radykalna, odrzucająca współzawodnictwo, kontestująca jej zasady czy oparta na oszustwie. Podjęcie gry wiąże się z zawarciem umowy. Zgoda na odgrywanie pewnych określonych ról powołanych na potrzeby toczącej się gry powinna być świadoma i związana z akceptacją. Zasady - w tym zgoda na samą grę - okazują się coraz częściej iluzoryczne, bądź ukryte. Poszczególne pola przenikając się w sposób efemeryczny i ekspansywny wywierają wpływ na własne wydawałoby się niezależne obszary. 
Gra staje się coraz trudniejsza i wymagająca, a przekraczając bezwiednie granicę jej pola wkraczamy w pole innej gry, a potem kolejnej stając się częścią wielu toczących się równolegle i wielopiętrowo gier. 

Działania studentów i studentek 3. Pracowni obrazu. Praktyki postmedialne (WMiNM Akademii Sztuki w Szczecinie) dedykowane pojęciom pola i gry realizowane były na terenie Binowo Park Golf Club w okolicach Szczecina a następnie zaprezentowane na wystawie w miejscu projektów OS17 w Szczecinie w trakcie europejskiej nocy muzeów 19 i 20 maja bieżącego roku. 


OS17 _ Ul. Edmunda Bałuki 17 _ Szczecin
Projekt współfinansowany przez Miasto Szczecin.
 
arrow