Niewczesne Spotkania / spot. 2 // w lesie

Wystawa studentów Pracowni Fotografii i Działań Multimedialnych z Wydziału Sztuk Wizualnych ASP w Łodzi.

Drugie spotkanie z cyklu, prezentującego działania wybranych pracowni wyższych i średnich uczelni artystycznych.

Założeniem projektu jest wymiana pomiędzy autorskimi pracowniami, wybranymi spośród tych, które wpisują się w dyskusję nad ideą i stanem edukacji w zakresie sztuk wizualnych w Polsce. Spotkania będą odbywały się w formie warsztatów, prezentacji i wystaw realizując tym samym charakterystyczne dla zaproszonych gości zagadnienia.
 
 
 
arrow