Niewczesne Spotkania / spot. 1

Niewczesne spotkania. / spot. 1

Pracownia Podstaw fotografii i filmu, Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu i
3. Pracownia obrazu: Praktyki postmedialne

Pierwsze spotkanie z cyklu, prezentującego działania wybranych pracowni wyższych i średnich uczelni artystycznych.

Założeniem projektu jest wymiana pomiędzy autorskimi pracowniami, wybranymi spośród tych, które wpisują się w dyskusję nad ideą i stanem edukacji w zakresie sztuk wizualnych w Polsce. Spotkania będą odbywały się w formie warsztatów, prezentacji i wystaw realizując tym samym charakterystyczne dla zaproszonych gości zagadnienia. 


OS 17 / Szczecin
 
arrow