Niewczesne spotkania #6 Wymiana

Wystawa WYMIANA / Spot # 6 jest podsumowaniem II Ogólnopolskich Warsztatów Intermedialnych o tematyce "Transformacja/Transpozycja/Transplantacja” , które obyły się jesienią ubiegłego roku w Supraślu, z udziałem uczniów tamtejszego Liceum Plastycznych im. Artura Grottgera, Liceum Plastycznego im. Constantina Brancusiego ze Szczecina oraz studentów WMiNM szczecińskiej Akademii Sztuki.

Założeniem trzydniowych warsztatów było znalezienie wspólnego obszaru działań na styku obrazu ruchomego, fotografii oraz rzeźby / obiektu w odniesieniu do przestrzeni, czasu, ruchu, obecności, gestu. Punkt wyjścia stanowiły trzy pojęcia: trans - formacja, trans-pozycja oraz trans-plantacja, określające stan przemiany, przejścia, przetworzenia, przekształcenia, przemieszczenia, przeobrażenia i wymiany. Wyznaczały one obszar refleksji wokół zagadnień podejmowanych przez sztukę w jej wymiarze zarówno symbolicznym jak i technologicznym oraz wskazywały na kondycję współczesnego świata, w którym wszystko wydaje się płynne, przejściowe, pozbawione jasno określonego statusu i ostatecznej formy. W rzeczywistości rozmywającej wszelkie granice za jedyny, namacalny i stały punkt odniesienia można uznać naszą cielesną obecność w określonym miejscu i określonym czasie wyrażaną poprzez gesty, myśli, słowa, decyzje, determinujące efekty naszych działań.

Aby dotrzeć do określonego celu, musimy przemierzyć określoną drogę, w określony czasie i określonym tempie. Ta sama zasada dotyczy każdego procesu twórczego - rzeźbienia, malowania, fotografowania czy filmowania, ponieważ każdy z nich związany jest z określonym rodzajem aktywności w czasie i przestrzeni. Celem działań uczestników warsztatów nie było znalezienie ostatecznej, zamkniętej i określonej formy wizualnej (obrazu filmowego, fotografii lub rzeźby), lecz skupienie się na obserwacji i rejestracji procesu fizycznego lub technologicznego, w którym ciało jest jednocześnie tworzywem i obrazem, poddanym niekończącej się przemianie.

Wystawę WYMIANA traktujemy jako kolejny etap procesu, który miał swój początek w Supraślu i który będzie kontynuowany w formie nowych konfiguracji prac i koncepcji w przestrzeni OS 17.
 
Projekt współfinansowany przez Miasto Szczecin.

Uczestnicy:
Kamila Aluszyk
Margarita Giegiel
Zuzanna Jabłońska
Izabela Kraśnicka
Agnieszka Panasewicz
Agnieszka Szymańska
Wiktoria Wielgat
Aleksandra Eidorowicz
Emilia Lewińska
Wioletta Michalkiewicz
Aleksandra Stopczyńska
Agata Lech
Hanna Wilk
Gosia Trajkowska
Ola Demianiuk
Olga Kulesza

Opieka artystyczna:
Marta Mariańska
Beata Marchlik-Hulbój
Anna Orlikowska
Agata Michowska
 
 
arrow