Mieszka i pracuje w

Yane Calovski i Hristina Ivanoska, Jasmina Cibic, Eva Engelbert, Igor Eškinja, Kathi Hofer, David Maljković, Christian Kosmas Mayer, Gizela Mickiewicz, Marzena Nowak, Tarwuk, Adam Ulbert
 
Zona Sztuki Aktualnej
Pl. Orła Białego 2, Szczecin, Polska

Otwarcie wystawy:
Czwartek, 06.10.2016 godz. 19.00

Czas trwania wystawy:
07.10.2016 – 25.11.2016

Partnerzy projektu:
NOMAD, organizacja non-profit, Zagrzeb, Chorwacja
Austriackie Forum Kultury, Warszawa, Polska
Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji

Wsparcie:
Transped, Chorwacja
Croatia Osiguranje, Chorwacja

Wystawa „Mieszka i pracuje w" prezentuje prace artystów młodego i średniego pokolenia pochodzących z krajów położonych między Morzem Bałtyckim a Śródziemnym, podejmujące problematykę i znaczenie miejsca pracy i zamieszkania artystów w dzisiejszych czasach. Zaproszeni do projektu artyści, urodzeni w latach 70. i 80. w Austrii, Chorwacji, Macedonii, Polsce, Słowenii oraz na Węgrzech, są w ciągłym ruchu. Jedni z nich funkcjonują w ramach międzynarodowego systemu świata sztuki, uczestnicząc w wystawach, rezydencjach i innych projektach artystycznych od wielu lat, inni dopiero wkraczają w tę rzeczywistość, mając za sobą pierwsze międzynarodowe doświadczenia. Miejsce pracy artystów oraz jego położenie geograficzne stało się z jednej strony nieistotne, z drugiej kluczowe dla ich praktyki artystycznej. Relacje między miejscem zamieszkania artystów a ich tożsamością kulturową i twórczością z pewnością ulegają wpływowi zarówno procesów globalizacyjnych, jak i lokalnych preferencji czy estetycznych trendów. Poprzez swoją praktykę artyści ci krytycznie przyglądają się społeczno-polityczno-kulturowym zmianom określającym okoliczności, w jakich dane jest im funkcjonować dzisiaj. Prace prezentowane na wystawie oferują wgląd w przeciwstawne poetyki między przeszłością a teraźniejszością, tym co istotne i nieistotne, intuicyjne i historyczne, lokalne i ponadnarodowe.

Jak artyści pochodzący z tego regionu funkcjonują w dzisiejszym międzynarodowym świecie sztuki? Czy migracja do głównych ośrodków-centrów sztuki współczesnej, uczestnictwo w licznych wyjazdach rezydencyjnych lub pozostanie we własnym kraju wpływa na ich perspektywę i praktykę artystyczną? W końcu, jak ten często nomadyczny tryb życia wpływa na ich twórczość? Ważnym kontekstem dla pytań stawianych w ramach wystawy są zmiany społeczno-ekonomiczno-polityczne, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach: swoiste wyczerpanie się obecnego międzynarodowego systemu politycznego, migracje i kryzys ekonomiczny, zmiany w percepcji centrum po 1989 roku, czyli w okresie kiedy młode i średnie pokolenie kształtowało swoją tożsamość.

Artyści często wskazują na zaniedbane, w pewnym sensie również marginalizowane dziedzictwo kulturowe, przywołują je niejednokrotnie w zupełnie innych kontekstach - w trakcie pobytów badawczych, w ramach rezydencji artystycznych czy na wystawach, do udziału w których są zapraszani w innych krajach. Poprzez prezentowane prace Jasminy Cibic, Evy Engelbert, Igora Eškinji, Davida Maljkovića i Marzeny Nowak wystawa „Mieszka i pracuje w" zadaje pytania o to, na ile możliwe jest myślenie i poruszanie się w różnych przedziałach czasowych, zauważając sprzeczności wynikające z przemian tożsamości kulturowych w ciągu ostatnich dekad. Z kolei prace Yane Calovski, Hristiny Ivanoskiej, Kathi Hofer, Christiana Kosmas Mayera, Tarwuk oraz Adama Ulberta podkreślają niezmienne poczucie życia w stanie finansowej niestabilności i nomadycznej wędrówki, wyrażają indywidualne doświadczenia artystów w kreowaniu ich tożsamości. Realizacje Kathi Hofer, Marzeny Nowak oraz Tarwuk odnoszą się z kolei do wątków osobistych, wydarzeń biograficznych, historii rodzinnych i miejsc, w których się wychowali.
 
arrow