Maryna Sakowska / Obiekt O

14.03.2018 / godz. 20

Dawniej dostęp do pornografii, kojarzonej z wyrafinowaną formą literacką w rodzaju powieści de Sade’a, był przywilejem klasowym. Dzisiejsza twarda pornografia w jej niskiej, popularnej formie jest w tej części świata powszechnie dostępna i umasowiona. Może stanowić pojemną metaforę sposobu, w jaki współcześnie wytwarzamy i konsumujemy treści kultury. Zarówno jako podglądający, jak i obnażający się przed innymi. Pornograficzne środki obrazowania, wrzucanie selfie "na insta" i scrolowanie facebooka są tak samo uzależniające jak glutaminian monosodowy zawarty w paczce czipsów.

Napięcie zachodzi tu nie tylko pomiędzy patrzącym a tym, na kogo się patrzy. Trzecią, niewidzialną instancją jest ten, kto o tym decyduje. Dlatego współczesna, popularna pornografia, jako zróżnicowany i ewoluujący w czasie gatunek, może być rozpatrywana jako pole, na którym także zachodzi walka o podłożu klasowym: między masowym odbiorcą a cenzorem. Przyjemności ciała, w tym przyjemność wynikająca z władzy spojrzenia, może być także narzędziem kontroli w rękach aparatu władzy, częścią systemu kar i nagród.

/

Maryna Sakowska (ur. w 1992) aktualnie mieszka w Szczecinie i studiuje na Akademii Sztuki na kierunku Multimedia, na stopniu magisterskim. Jej twórczość cechuje namysł nad materialną stroną rzeczywistości i relacjami, jakie łączą nas z przedmiotami. Korzysta z różnych mediów, tworzy obiekty, obrazy oraz sytuacje, a także pracuje z tekstem. 
W czerwcu 2017 obroniła dyplom magisterski zrealizowany w pracowni malarstwa Dominika Lejmana na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jej prace pojawiały się między innymi na wystawach w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie oraz Berlinie. Jest finalistką konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2017) oraz laureatką konkursu im. Marii Dokowicz na najlepszą magisterską pracę teoretyczną obronioną na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2017). Od niedawna prowadzi galerię Próżnia powstałą przy Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki w Szczecinie. ​
 
 
arrow