Marta Krysińska / Jak codzień.

Jak codzień.

/ 40 dni /
/ płótno 40x40 /
/ jeden psalm dziennie /
/ jeden dzień jedno płótno / 
/ kwadrat /
/ biała farba /
/ czyste odczucie /

W 1915 roku Kazimierz Malewicz, czołowy przedstawiciel rosyjskiej awangardy, opublikował Manifest suprematyczny, w którym wyłożył swoją teorię sztuki. Nowy kierunek, w którym to całkowicie odchodzi od figuracji na rzecz wrażliwości plastycznej. Sztuka całkowicie wolna, czysta, która staje się wyjściem poza przedmiotowość realnego świata. Owocem tych rozważań stały się dwa dzieła – Czarny kwadrat na białym tle (1915) i Biały kwadrat na białym tle (1918). Oddają one cały sens suprematyzmu i są tym samym początkiem i końcem drogi tego kierunku. Twórczość oddalona od wszelkiego obiektywizmu, czysta, geometryczna abstrakcja tworzona przy użyciu podstawowych środków, form i kształtów (linia, figury geometryczne). Malewicz zaprasza widza do świata własnych wewnętrznych odczuć, przy pomocy geometrii odwraca uwagę od świata przedmiotów i pozorów. Każdy dzień składa się z cyklicznych modułów, których kolejne układy tworzą całość. Każdy moduł to nic innego jak cykliczna pospolitość, potrzebna lub nie, do funkcjonowania człowieka. Cykl Jak codzień. to próba zobrazowania powszedniości. Monotonna ograniczona założeniami twórczość, pozwala przeanalizować myśli i emocje. Rutynowe działanie nieraz wykonujemy z precyzją, czasem od niechcenia. Rytuał schematu kończy się każdorazowo inną konkluzją. Myśli nigdy nie mogą powrócić do pierwotnego stanu a każdy kolejny dzień mimo podobnej struktury jest zawsze inny od poprzedniego. ///
///

Otwarcie: 27.03.2017 / godz.19
możliwość obejrzenia wystawy także we wtorek po godz.15 po wcześniejszym umówieniu / nr kontaktowy: 608373781
 
arrow