Katedra Fotografii

Katedra Fotografii  kształci studentów w dziedzinie sztuki.

Pracownie prowadzone przez aktywnych i znanych artystów z Polski i z Niemiec wprowadzają studentów w podstawowe zagadnienia sztuki współczesnej z szczególnym uwzględnieniem wideo, fotografii i innych fotomediów. W trakcie edukacji szczególny nacisk kładzie się na rozwój indywidualności studentów i praktykę pracy twórczej.

Podstawowymi zasadami programowymi Katedry jest otwartość na rozmaite postawy twórcze oraz środki wyrazu proponowane przez studenta.

Zgodnie z założeniami Katedry świadomemu procesowi tworzenia dzieł wykorzystujących najnowsze technologie tworzenia obrazów statycznych i ruchomych powinna towarzyszyć pogłebiona refleksja teoretyczna.

Katedra posiada do dyspozycji dwa dobrze wyposażone w sprzęt oświetleniowy, wideo i fotograficzny studia oraz ciemnię.