IV Pracownia Malarstwa

Program od początku kładzie nacisk na rozwój na indywidualnych predyspozycji studenta, jego indywidualnego języka artystycznego. Formułuje wyraziste metody pracy, nie bazujące na schematach ale ewoluujące w zależności od zaangażowania, kreatywności i możliwości twórczych studentów. Zatem bardzo ważne jest nie tylko opanowanie warsztatu twórczego, ale wprowadzenie od I roku studiów zadań tematycznych prowokujących studentów do uwolnienia wrażliwości, wyobraźni, odwagi wobec świata, podejmowania pierwszych prób przekształcenia tego co realne w emocjonalne, odejście od przedmiotu i jego znaczeń. Pytania CO JEST MALARSTWEM ? CO JEST OBRAZEM?, szczególnie w kontekście sztuki współczesnej są niezbędne już na początku drogi twórczej. To pytania o sztukę, o powody jej tworzenia, o możliwości językowe sztuki, a także o ograniczenia każdego z mediów i sens uzupełnienia. Świadomość historii sztuki jest traktowana jako tworzywo i szeroko rozumiana inspiracja (konkretne zadania).

 

Emilia Kaminska
arrow
Jagoda Dukiewicz
arrow
Joanna Wilczynska
arrow
Joanna Wilczynska
arrow
Joanna Wilczynska
arrow
Jolanta Brygert
arrow
Jolanta Brygert
arrow
Jolanta Brygert
arrow
Jolanta Brygert
arrow
kurs techniki grisaille
arrow
Malgorzata Goliszewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Marta Knaflewska
arrow
Michał Maskiewicz
arrow
Nina Jochymek
arrow
prace Joanny Orzechowskiej, Marty Szrajbrowskej, Izabelli Pawlikowskiej
arrow
Wojciech Bonkowski
arrow
Wojciech Bonkowski
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow