II Pracownia Rysunku

Cele zajęć różnią się w zależności od kierunku nauczania oraz poszczególnych lat studiów.

Uczymy sposobów myślenia i dochodzenia do określonych rozwiązań, nie sprzedajemy prostych patentów. Dążymy do sytuacji w której pedagog jest konsultantem a nie mentorem. Tak szybko, jak to możliwe odchodzimy od zadawania tematów ćwiczeń na rzecz dobierania techniki ich wykonania, to studenci mają określać obszar poszukiwań. Wspieramy ich w rozwijaniu indywidualnego, rozpoznawalnego stylu. Zwracamy uwagę na pułapki towarzyszące uprawianiu sztuki (presja na sukces, egoizm i megalomania, uwarunkowania finansowe). Koncentrujemy się na stopniowym odkrywaniu i wzmacnianiu osobowości artystycznej studentów a nie narzucaniu im zewnętrznych wizji uprawiania sztuki.

Studenci samodzielnie dobierają technikę wykonania prac, zmieniając ją co jakiś czas po sugestii pedagoga, aby poznać możliwie szeroki zakres środków formalnych. Dodatkowo weryfikacji podlega wiedza dotycząca zagadnień czysto technologicznych oraz warsztatowych. Z uwagi na specyficzny rodzaj poruszanych problemów i odmienny sposób rozwoju świadomości plastycznej i predyspozycji studentów, realizacja programu jest dostosowana do poszczególnych osób indywidualnie.

 

Dominika Wyrobek, Synergia 1, montaż cyfrowy 201x30 cm
arrow
Dominika Wyrobek, Synergia 2, montaż cyfrowy 201x30 cm
arrow
Dominika Wyrobek, Transgender 1, 2015, olej na płótnie.JPG
arrow
Dominika Wyrobek, Transgender 2, 2015, olej na płótnie.JPG
arrow
Dominika Wyrobek, Transgender 3, 2015, olej na płótnie.JPG
arrow
Karolina_Tarnawska, bez tytułu 2, 2015, akryl na płotnie, 70x90cm
arrow
Karolina_Tarnawska, bez tytułu 3, 2015, akryl na płotnie, 60x80 cm
arrow
Karolina_Tarnawska, bez tytułu, 2015, akryl na płotnie, 70x90cm
arrow
Michał Urban, III rok, multimedia,  bez tytułu 2, 2015, montaz cyfrowy, druk barwny
arrow
Michał Urban, III rok, multimedia,  bez tytułu 3, 2015, montaz cyfrowy, druk barwny
arrow

Amanda Korol, olej na płótnie, 2017

arrow

Aneta Sieniawska, olej na płótnie, 2017

arrow

Dominika Wyrobek, olej na płótnie, 2017

arrow

Ewa Zielińska, akryl na płótnie, 2016

arrow

Kornelia Latosiewicz, akryl na płótnie, 2016

arrow

Natalia Laskowska, akryl na płótnie, 2016

arrow

Franciszek Warzecha, prace na papierze, 2016-17

arrow
"> Dominika Wyrobek, olej na płótnie, 2017

"> Ewa Zielińska, akryl na płótnie, 2016

"> Kornelia Latosiewicz, akryl na płótnie, 2016

"> Natalia Laskowska, akryl na płótnie, 2016

">
Franciszek Warzecha, prace na papierze, 2016-17

">