I Pracownia Rysunku

I Pracownia Rysunku z założenia jest miejscem, w którym panuje inspirujący klimat poszukiwań twórczych. Naszą rolą jest umiejętne wskazywanie studentom problemów powstających w procesie twórczym i wyjaśnianie przyczyn ich powstawania, jednak bez dawania gotowych recept na ich rozwiązanie.

Zadania dotyczą wszelakich relacji, jakie zachodzą w przedponowoczesnej sztuce jak i jej strategii artystycznych.

Wynikające z powyższego proponowane ćwiczenia  dotyczą: rysunku anatomicznego dla I­-go roku (w oparciu o studium modela), emocjonalnego (łagodnego, drapieżnego, lekkiego, ciężkiego, małego, dużego, w bieli, szarości, czerni), pozytywowego i negatywowego, w perspektywie i bez niej, na zróżnicowanym kształcie, fakturze, w zmiennym rytmie, jako forma narracyjna i jako proces w czasie i przestrzeni.

Indywidualne i zbiorowe korekty również pozostają w swym charakterze uzależnione od konkretnych zadań i indywidualnych możliwości studentów.Rozmowa  ma  pozwolić  na wyrobienie u studentów umiejętności uzasadniania swych decyzji, koncepcji twórczych i konsekwencji.

Zapewniamy studentom rozwój biegłości manualnej, umiejętność rozwiązywania problemów warsztatowych, rozbudzanie zdolności obserwacji – uniknięcie bezradności warsztatowej blokującej zamierzenia twórcze; zrozumienie istoty rysunku jako: pojęcia, procesu w czasie, zapisu myśli, języka sztuki – medium do pełnego, niezależnego wyrażania siebie.             

 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
Amanda Korol Seminarium
arrow
Andrzej Pater 
arrow
Andrzej Pater 
arrow
Artur Rozen "Czarna bandera"
arrow
Artur Rozen "Czarna bandera"
arrow
Artur Rozen "Czarna bandera"
arrow
Iza Pawlikowska
arrow
Iza Pawlikowska
arrow
Iza Pawlikowska
arrow
Iza Pawlikowska
arrow
Katarzyna Nawrocka
arrow
Katarzyna Nawrocka
arrow
Marcin Papis
arrow
Marcin Papis
arrow
Michał Bączyński 
arrow
Michał Bączyński 
arrow
Paweł Lisowski 
arrow
Paweł Lisowski 
arrow
Piotr Bruch 
arrow
Piotr Bruch 
arrow