Historia Wydziału

Wydział powstał w 2012 roku na bazie istniejącej od początku istnienia Akademii Sztuki - Katedry Nowych Mediów, której pierwszym kierownikuiem był prof. dr hab. Kamil Kuskowski.

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki W Szczecinie to najbardziej dynamicznie rozwijająca się jednostka, prowadząca kształcenie na kierunkach plastycznych w Polsce. W pod­sumowaniu roku 2014 przeprowadzonym przez dwutygodnik.com, wy­dawanym przez Narodowy Instytut Audiowizualny, nasza działalność w obszarze sztuk wizualnych została uznana za najważniejsze wydarze­nie w kraju.

Nasi studenci odnoszą liczne sukcesy na najważniejszych festiwalach, konkursach i prezentacjach sztuki aktualnej w kraju i za granicą.

Ka­dra wydziału to zespół niemal piędziesięciu znakomitych artystów, projektantów i teoretyków sztuki. Wśród prowadzonych przez nas cyklicznych projektów są m. in. galeria Zona Sztuki Aktualnej, Festiwal Sztuki Dźwięku i Obrazu Mło­de Wilki, Magazyn Sztuki, Medialny Stan Wyjątkowy, Galeria "Obrońców Stalingradu 17".

Na studiach I i II stopnia kształcimy niemal 140 studentów na kierunku grafika (w dwóch specjalnościach: fotografia i multimedia) oraz na kierunku malarstwo. Już w przyszłym roku akademickim uruchomimy nową specjalność: film eksperymentalny i animacja, a także nowy kierunek - wzornictwo (w trzech specjalnościach: komunikacja wizualna, projektowanie produktu oraz projektowanie ubioru).

W programach nauczania za najważniejszy element uznaliśmy zindywidualizowanie procesu dydaktycznego. W rezultacie daję to nam możliwość bardzo wnikliwej analizy poszczególnych etapów rozwoju świadomości artystycznej naszych studentów.  Co z kolei pozwala nam dostosować program nauczania do niezwykle dynamicznie zmieniającego się rynku sztuki oraz sektorów kreatywnych.

Naszym celem jest więc wyposażenie przyszłych absolwentów w niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne poszukiwane zarówno przez pracodawców z branży przemysłów kreatywnych jak i wiodących instytucji kulturalnych zajmujących się sztuką najnowszych.

Współpracujemy z Muzeum Narodowym w Szczecinie, Filharmonią Szczecińską, Operą w Szczecinie, Inkubatorem Kultury w Szczecinie, Stowarzyszeniem Zachęta Sztuki Współczesnej w Szczecinie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Centrum Sztuki Mediów Wro we Wrocławiu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Miejsce Projektów Narodowa Galeria Sztuki"Zachęta" w Warszawie, Miejskim Ośrodkiem Sztuki w Gorzowie Wlkp.