Franek Warzecha / Czerwona Linia

kurator: Andrzej Wasilewski

Kłęby dymu buchające z estradowej maszynerii tworzą przyjemną, wonną, z lekka zaczadziałą otulinę. Można się schować, niezauważonym wypalić coś, wypić, sponiewierać. 
[...]
Stając wobec niematerialnej bariery napotyka się dziwny, wewnętrzny opór, niechęć przekroczenia. Zmysł wzroku ostrzega, jednak kiedy dym opada linie stają się niemal niewidoczne, a sieć odbijająca w lustrach pozornie znika. 
Pozornie… zanurzeni w falach radiowych, sygnałach wifi, gsm, gps, ukf, xyz właściwie ani przez moment nie jesteśmy pozostawieni samym sobie. Pszczoły przez nadmiar fal radiowych nie mogą odnaleźć kwiatów i ich zapylić. Zaburzona echolokacja zabija nietoperze. Tropiciele teorii spiskowych w falach radiowych, magnetycznych, elektromagnetycznych, kulistych, kołowych, płaskich, podłużnych poprzecznych, akustycznych, sejsmicznych, na wodzie upatrują źródła rozmaitych chorób.  
Ciekawe, jak wyglądałby świat, gdyby dymek estradowej maszynerii nagle odsłonił coś więcej?
////
godz.19
Obrońców Stalingradu 17
 
arrow