Fotorelacja z sympozjum "TECHNOLOGIE OBRAZOWANIA W KOMUNIKACJI, SZTUCE I NAUCE"

Wydział Malarstwa i Nowych Mediów zoganizował międzynarodowe sympozjum przygotowawcze do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej, w ramach programu Reasearch and Innovation Staff Exchange, Marie Sklodowska-Curie Actions, Horizon2020, na projekt poświęcony technologiom obrazowania. 

Projekt dotyczy możliwości i ograniczeń czytania obrazów w przestrzeniach transferu (mobilności) ludzi w miejskim środowisku.

Głowny problem badawczy stanowi brak w programach edukacyjnych nauczania czytania i interpretacji komunikatów wizualnych obecnych w przestrzeniach społecznych, co jest konieczne dla świadomej, kulturowo rozwiniętej komunikacji w perspektywie globalnej.

Podczas seminarium projekt „Technologie Obrazowania“ został przedstawiony i przedyskutowany, a reprezentanci partnerskich instytucji zaprezentowali swój wkład organizacyjny i badawczy. Partnerom pozaeuropejskim zostały wówczas przekazane do podpisu Letters of Commitment.

 

Uczestnicy seminarium:

Akademia Sztuki w Szczecinie

University in Oslo

Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem

University of the Witswatersrand, Johannesburg – Skype

City University in Hong Kong – Skype

 

Kierownictwo projektu: dr hab. prof AS Zbigniew Romańczuk, dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz

 

Seminarium jest finansowane w ramach konkursu „Granty na granty” na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow
 
arrow