A Łódź?

Wystawa odbywa się w ramach cyklu Niewczesne Spotkania. Vol. #5

„A Łódź?” jest przede wszystkim przekornie postawionym pytaniem o miejsce Łodzi na mapie. Zarówno tej artystycznej, jak i tej lokującej duże i rozwijające się miasta w Polsce. 
Łódź w ciągu ostatnich kilku lat bardzo się zmieniła. Entropiczna, post-industrialna aglomeracja po wielu transformacjach zmienia swoje oblicze, mimo utrzymującej się tendencji rokrocznego spadku liczby mieszkańców. Przepoczwarza się, przekształca, zmienia stan skupienia, a nieoczywistość jest jedną z głównych kategorii, które wpływają na charakter tego miejsca.
Tytuł wystawy został zaczerpnięty z jednej z prac, w której odnosi się do stąpania po rozgrzanej powierzchni (Grzegorz Demczuk). Tą dobrowolnie opresyjną sytuację można potraktować jako test wytrzymałości lub nawiązanie do próby ognia, która w wielu społecznościach ma charakter rytualny. W pracach Adrianny Gołębiewskiej i Kacpra Zaorskiego miasto występuje jako tło, pokazane przez autorów miejsca intrygują, nieco zapomniane, są dostępne tylko tym, którzy poświęcili wystarczającą ilość czasu na ich odnalezienie. U Magdaleny Czyżewskiej nowoczesna architektura wyznacza rytm wykonywanym przez autorkę sekwencjom powtarzanych ruchów, zaznaczając jednocześnie swój niewidzialny wpływ. „Dear Stranger” Aleksandry Sarny jest z kolei filmem, który rozgrywa się w wirtulanym świecie globalnej sieci, ukazując ją jako równoległą rzeczywistość, gdzie można zupełnie odciąć się od miejsca swojego fizycznego przebywania. Marta Janecka w swojej pracy odnosi się do mitycznej figury Uroborosa, węża zjadającego swój własny ogon, który bez przerwy pożera samego siebie i odradza się ponownie. W jej pracy jest on jednak boleśnie prawdziwy. Uroboros był również symbolem rzeki, która miała opływać Ziemię, niemającej źródeł, ani ujścia, do której wlewały się wody wszystkich rzek i mórz na świecie. 
Rzeki Łodzi są podziemne i niewidoczne, mają jednak swój znaczący wpływ na miasto. 
Są niespełnioną fantazją mieszkańców, wibrują ukrytą energią i przyciągają niedostępnością.

Udział biorą: Magdalena Czyżewska, Grzegorz Demczuk, Adrianna Gołębiewska, Marta Janecka , Aleksandra Sarna, Kacper Zaorski

Wystawa Studentów Pracowni Multimediów 
Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
prowadzący: dr Łukasz Ogórek i mgr Anna Bąk
autor grafiki: Krystian Berlaka
 
Projekt współfinansowany przez Miatso Szczecin. 
 
arrow